Kungligaskogs- och lantbruksakademien

Kungligaskogs- och lantbruksakademien har belönat Anders och Margaretha

Vi fick ett brev från Kungliga skogs- och lantbruksakademien där det stod att akademien hade beslutat att ge oss en belöning ur Stiftelsen A.G. Wiréns donationsfond. Belöningen delas ut till personer som utfört enskilda föredömliga prestationer inom trädgårdsbruk eller biskötsel. Vi fick belöningen för våra insatser inom trädgårdsbruket med ekologisk odling.